EU:s nya dataskyddsreform – Vad är på gång?

Article

Den 15 december 2015 kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd överens om förslaget till ny EU-förordning om dataskydd. Den nya förordningen för dataskydd beräknas vara översatt, språkgranskad och formellt antagen i april/maj 2016. Två år senare, det vill säga i april/maj 2018, ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Seminarium 4 November: Compliance - Att ständigt bli bättre (Fullt!)

News

Tillsammans med Knowit Secure har vi nöjet att bjuda in till ett intressant och givande eftermiddagsseminarium inom compliance-området. Vi kommer under två timmar att fokusera på temat Compliance – Att ständigt bli bättre, med inriktning på morgondagens lösningar för compliance och uppföljning av säkerhetsfrågor.

Compliance Tracker - An effective tool for compliance management

Article

Compliance is an important matter for any organization, be it legal-, regulatory requirements or self-imposed standards. To obtain and maintain compliance it takes an effort, but with a good framework, a good implementation plan and with solid support from a suitable tool this effort can make a solid return on your investment. Read more about our tool Compliance Tracker!

Jan Bergström
Jan Bergström CEO

To obtain and maintain compliance

Article

Are you curious about how to be compliant in your business? This article will give you an understanding of the process and the steps how to get compliant using our solution Compliance Tracker! A good framework, a good implementation plan combined with solid support from a suitable tool can make a solid return on your investment.

Jan Bergström
Jan Bergström CEO

Compliance Management in general

Article

Gaining control over your compliance process is key to your business and long term development. Redesigning your compliance process from a reactive one to a proactive and long term approach will also contribute to your structural value.